Cum se procedează ?

 

Clientul / beneficiarul contactează evaluatorul şi îi va prezenta tipul imobilului sau a bunului mobil pentru care se doreşte evaluarea, scopul evaluării, locaţia imobilului sau a bunului mobil şi alte informaţii care vor fi solicitate.

Se va cădea de comun acord cu privire la tarif, termen de execuţie a raportului de evaluare precum şi stabilirea datei şi orei inspecţiei imobilului.


În urma inspecţiei şi a primirii documentelor necesare (copii xerox ale documentelor originale), evaluatorul urmează să elaboreze raportul de evaluare în termenul de timp stabilit, apoi va contacta clientul / beneficiarul în vederea înmânării raportului de evaluare.


În funcţie de volumul cererilor de evaluare pe care îl avem, raportul de evaluare se poate realiza şi la urgenţă.


 

Procesul de evaluare :


    Evaluarea este o analiză referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unor anumite interese sau aspecte, ale unei anumite proprietăţi imobiliare, exprimată de o persoană imparţială, specializată în analiza şi evaluarea proprietăţilor.


    Toate tipurile de proprietăţi imobiliare trebuiesc organizate şi manageriate într-un mod profesionist de către persoane calificate special, pentru a beneficia de întreaga valoare a proprietăţii.


    Procesul de evaluare se compune dintr-un set de proceduri care conduc în final la estimarea valorii.


    Evaluatorii folosesc tehnici moderne de culegere, analiză şi utilizare a informaţiilor pertinente asupra valorii proprietăţii şi utilizării ei.


    Evaluarea se finalizează cu un raport de evaluare care arată valoarea estimată împreuna cu rezervele şi condiţiile limitative aferente.


    Sunt mai multe situaţii în care avem nevoie de o evaluare a proprietăţii. Categoriile cele mai importante ale situaţiilor în care este necesară evaluarea proprietaţii sunt :


-- transferul de proprietate sau a folosinţei ;
-- finanţarea proprietăţii ;
-- impozitarea proprietăţii ;
-- compensarea pentru pagube ;
-- determinarea unui program de utilizare a proprietăţii ;

 

Paşii unei evaluări imobiliare sunt următorii :

1. Documentarea asupra proprietăţii imobiliare de către un evaluator imobiliar
    - identificarea proprietăţii imobiliare ;
    - identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluării ;
    - stabilirea scopului evaluării imobiliare şi tipul de valoare ce trebuie determinată ;
    - vizitarea fizică a proprietăţii de evaluat , efectuarea de fotografii atât la interior cât şi la exterior , solicitarea de copii ale documentelor proprietăţii (titlul de proprietate actul de vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune, etc. plan cadastral, autorizaţie de construire)

 

2. Centralizarea şi analiza datelor ţi informaţiilor
    - colectarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante ; aceste date şi informaţii trebuie să conţină elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizări, metoda comparaţiei directe, etc.)
    - se stabileşte conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, condiţiile limitative şi sursele de informare ;

 

3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliară.
    Procesul de evaluare a proprietăţii imobiliare se finalizează prin întocmirea unui raport de evaluare . Acesta este un document scris în care sunt cuprinse instrucţiunile pentru procesul de evaluare , baza de evaluare - tipul de valoare , scopul evaluării şi rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

    Raportul de evaluare imobiliară explică procesele analitice care au fost parcurse în cursul evaluării şi prezintă informaţiile semnificative care au fost folosite în analiză.
    Tipul, dimensiunea şi conţinutul unui raport de evaluare variază în funcţie de tipul proprietăţii, cerinţele legale şi de natura şi complexitatea procesului de evaluare imobiliară.